Kisakeskusten purkamisten jälkeen on jälleen toimistotöiden aika.  Mitätöityjen sarjojen osanottomaksupalautuksista toimintaohjeina informoimme:

Vaatiessaan osanottomaksun palautusta, kilpailijan tulee toimittaa järjestäjälle tätä koskeva vaatimus ja tilinumero, mihin ko kilpailupäivän osanottomaksu palautetaan. Tilin tulee olla sama, mistä osanottomaksu on alun perin maksettu. Laadimme kuluvan viikon aikana kotisivuille lomakepohjan, jolla ko tietojen antaminen käy helposti.